Výber z realizovaných prác:
 

LED Osvetlenie – obec Ráková

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 447 ks
Spotreba energie: 158,61 MWh
Ročné náklady na energie: 23 791 EUR
Investícia: 638 236 EUR

Počet svietidiel: 731 ks
Spotreba energie: 66,66 MWh
Ročné náklady na energie: 9 999 EUR
Ročné úspory: 13 792 EUR


LED Osvetlenie – obec Strečno

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 129 ks
Spotreba energie: 41,293 MWh
Ročné náklady na energie: 6 185,88 EUR
Investícia: 212 702 EUR

Počet svietidiel: 244 ks
Spotreba energie: 22,249 MWh
Ročné náklady na energie: 3 337,40 EUR
Ročné úspory: 2 848,48 EUR


LED Osvetlenie – obec Dolná Tižina

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 191 ks
Spotreba energie: 70,161 MWh
Ročné náklady na energie: 10 524,15 EUR
Investícia: 213 400,03 EUR

Počet svietidiel: 242 ks
Spotreba energie: 22,067 MWh
Ročné náklady na energie: 3 310,05 EUR
Ročné úspory: 7 214,10 EUR


LED Osvetlenie – obec Krasňany

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 98 ks
Spotreba energie: 105,04 MWh
Ročné náklady na energie: 15 756,55 EUR
Investícia: 137 216,93 EUR

Počet svietidiel: 159 ks
Spotreba energie: 14,499 MWh
Ročné náklady na energie: 2 174,78 EUR
Ročné úspory: 13 581,77 EUR


LED Osvetlenie – obec Petrovice

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 133 ks
Spotreba energie: 108,04 MWh
Ročné náklady na energie: 16 206,26 EUR
Investícia: 224 358 EUR

Počet svietidiel: 250 ks
Spotreba energie: 22,797 MWh
Ročné náklady na energie: 3 416,48 EUR
Ročné úspory: 12 786,79 EUR


LED priemyselné osvetlenie - METAL DESIGN SLOVAKIA a.s.

Dodávka LED priemyselných svietidiel. Návrh modernizácie osvetlenia výrobných priestorov, porovnanie prevádzkových nákladov, prepočet úspory a návratnosti, svetelno-technický projekt a financovanie.


LED priemyselné osvetlenie - KALIAREŇ, s.r.o.

Dodávka LED priemyselných svietidiel. Návrh modernizácie osvetlenia výrobných priestorov, porovnanie prevádzkových nákladov, prepočet úspory a návratnosti, svetelno-technický projekt a financovanie.


LED priemyselné osvetlenie - EMP, s.r.o.

Dodávka LED priemyselných svietidiel. Návrh modernizácie osvetlenia výrobných priestorov, porovnanie prevádzkových nákladov, prepočet úspory a návratnosti, svetelno-technický projekt a financovanie.


Ďalšie referencie a podrobnosti pre Vás pripravujeme.

귀하의 에너지 효율성 및 엔지니어링 생산을 위한 파트너

500

+

구현된 건설 프로젝트

50

+

MWp 실현 FV 설치

1500

+

가로등 LED 실현

문의 하세요- 저희는 당신을 위해 있습니다

처리에 동의합니다 개인 정보