Elektroinštalačné práce, energetická efektívnosť - audity

Zaoberáme sa elektroinštaláciami každého druhu a poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti.

  • vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch
  • opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení
  • realizáciu bleskozvodov

Energetický audit

Energetický audit od spoločnosti 3 Energy, s.r.o. vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy  klienta a jej energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov.

Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie. Energetický audit môže byť vypracovaný vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle požiadaviek zákazníka). Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.

V prípade záujmu Vám na základe zistenia Vašich konkrétnych požiadaviek vypracujeme návrh cenovej ponuky a odprezentujeme spôsob realizácie Energetického auditu.

Váš partner pre energetickú efektívnosť a strojársku výrobu

500

+

Realizovaných stavebných projektov

50

+

MWp realizovaných FV inštalácii

1500

+

Realizovaných pouličných LED svietidiel

Napíšte nám - sme tu pre Vás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov