Výrobný areál Krásno nad Kysucou

Novovybudovaný areál na rozlohe 9000 m2 spája najmodernejšie výrobné linky od kovovýroby a spracovania súčiastok, cez následnú povrchovú úpravu, až po tepelné spracovanie.

Cieľom bolo vybudovať efektívny výrobný závod, ktorý bude pre našich partnerov produktovať vysoko kvalitné výrobky za výhodných ekonomických podmienok, s dobrou dostupnosťou a komplexným spracovaním.

Strategická poloha

Sídlo prevádzky je umiestnené vo výhodnej geografickej a strategickej polohe medzi KYSUCKÝM NOVÝM MESTOM a ČADCOU.
V danej lokalite má prevádzky mnoho spoločností pôsobiacich v STROJÁRSKEJ OBLASTI a oblasti AUTOMOTIVE. 

Strategická poloha - výrobný areál strojárskej výroby 3 Energy

Hlavné kapacitné údaje stavby

 • SO.01 Výrobno-skladová hala 3 463 m2
 • SO.02 Administratívno-prevádzkový objekt 272 m2
 • SO.03 Spevnené plochy a komunikácie 3 432 m2

Úžitková plocha všetkých podlaží

 • SO.01 Výrobno-skladová hala 3 609 m2
 • SO.02 Administratívno-prevádzkový objekt 419 m2

Obostavaný priestor

 • SO.01 Výrobno-skladová hala 27 360 m3
 • SO.02 Administratívno-prevádzkový objekt 1 360 m3 

Výrobný areál 3 Energy

Časový harmonogram výstavby a sprevádzkovania výrobného areálu:

 • Prípravné práce a kúpa pozemku: 01/2018 – 08/2018
  • Vydaná EIA
  • Vydané UR
  • Prípravné práce výstavby a časového harmonogramu
 • Začiatok výstavby: 09/2018
 • Ukončenie výstavby: 06/2019
 • Kolaudácia výrobného areálu: 04/2019
 • Dodávka technológii a logických celkov: 05/2019 – 10/2019
 • Inštalácia strojov a zaškolenie obsluhy: 05/2019 - 10/2019
 • Skúšobná prevádzka a uvedenie strojov do trvalej prevádzky: 11/2019 - 12/2019