Služby pre developerov

 

Spoločnosť 3 Energy, s.r.o. pristupuje k riešeniam pre developerov komplexne a tak klientom prinášame jedinečné know how.

Špecializujeme sa na nasledovný sortiment prác v tomto segmente: 
 


 

  • Komplexné projektové riešenie stavieb

Realizácia stavebných a energetických projektov

Zostavenie finančných investičných plánov a plánov návratnosti

Energetické audity

Stavebné, technické a technologické posudky

Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie

Posúdenie existujúcej dokumentácie

Vypracovanie samostatných energetických výpočtov a príprava návrhov 

Komplexné projektové riešenie 3 Energy, s.r.o.

 

 
  • Generálne zhotovenie stavieb

Výstavba verejných a priemyselných budov

Realizácia inžinierskych stavieb

Implementácia energeticky úsporných prvkov

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacích sústav a systémov

Komplexné a čiastkové rekonštrukcie
 

 generálne zhotovenie stavieb 3 Energy
 


 

  • Architektonické a stavebné riešenia

Projekty pre vydanie stavebného povolenia

Projekty pre realizáciu stavby


Generálne zhotovenie stavieb

 


 

  • Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb  

Zdravotnícko-technické inštalácie

Vetranie a klimatizácia

Elektrotechnické rozvody a zariadenia silnoprúdové a slaboprúdové a zariaďovacie predmety

Systémy merania a regulácie

Filtrácia vzduchu

Protipožiarne riešenia

Odborné technické posudky

Projektový manažment

Monitoring a supervízia projektov

 
Vybavenie stavieb 
 

 
 
  • Zariadenia a inštalácie

Vykurovanie - Tepelná čerpadlá

Ohrev vody - Možnosti ohrevu, Typy ohrievačov

Fotovoltaika - Energia zo slnka

Solárna technika - Energia zo slnka 
 

Fotovoltaika priemysel

 


 

  • Prenájom techniky

    V prípade požiadavky o prenájom techniky, sme pre Vás schopní zabezpečiť prenájom strojov, mechanizácie, plošín a náradia.


Prenájom techniky