Referencie

z oblasti Zhotovenie stavieb, LED osvetlenia a Fotovoltaické elektrárne:


Zhotovenie stavieb

Výber z realizovaných prác:

AJ Metal Design a.s.

Rekonštrukcia skladu na lakovňu.  Generálne zhotovenie stavby. 


FAURECIA

Realizácia stavebného projektu priemyselnej haly.
 


Liptovská knižnica G. Fejérpataky – Belopotockého, Liptovský Mikuláš

Rekonštrukcia strechy so zateplením


Zberný dvor v obci Strečno

Zberný dvor v obci Strečno - Stavebné práce


Materská škola Korcháň - obec Raková

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Raková - Materská škola Korcháň


Materská škola - Opatovská nová Ves

Zlepšovanie tepelnotechnických vlastností ZŠ a MŠ v Opatovskej Novej Vsi


Materská škola Vrútky

Nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Vrútky


Ďalšie referencie a podrobnosti pre Vás pripravujeme.


LED osvetlenia

Výber z realizovaných prác:

LED Osvetlenie – obec Ráková

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 447 ks

Spotreba energie: 158,61 MWh

Ročné náklady na energie: 23 791 EUR

Investícia: 638 236 EUR

Počet svietidiel: 731 ks

Spotreba energie: 66,66 MWh

Ročné náklady na energie: 9 999 EUR

Ročné úspory: 13 792 EUR

 


LED Osvetlenie – obec Strečno

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 129 ks

Spotreba energie: 41,293 MWh

Ročné náklady na energie: 6 185,88 EUR

Investícia: 212 702 EUR

Počet svietidiel: 244 ks

Spotreba energie: 22,249 MWh

Ročné náklady na energie: 3 337,40 EUR

Ročné úspory: 2 848,48 EUR

 


LED Osvetlenie – obec Dolná Tižina

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 191 ks

Spotreba energie: 70,161 MWh

Ročné náklady na energie: 10 524,15 EUR

Investícia: 213 400,03 EUR

Počet svietidiel: 242 ks

Spotreba energie: 22,067 MWh

Ročné náklady na energie: 3 310,05 EUR

Ročné úspory: 7 214,10 EUR

 


LED Osvetlenie – obec Krasňany

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 98 ks

Spotreba energie: 105,04 MWh

Ročné náklady na energie: 15 756,55 EUR

Investícia: 137 216,93 EUR

Počet svietidiel: 159 ks

Spotreba energie: 14,499 MWh

Ročné náklady na energie: 2 174,78 EUR

Ročné úspory: 13 581,77 EUR

 


LED Osvetlenie – obec Petrovice

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dodávka a montáž svietidiel verejného osvetlenia, výmena rozvádzačov.

Pred realizáciou: Po realizácii:

Počet svietidiel: 133 ks

Spotreba energie: 108,04 MWh

Ročné náklady na energie: 16 206,26 EUR

Investícia: 224 358 EUR

Počet svietidiel: 250 ks

Spotreba energie: 22,797 MWh

Ročné náklady na energie: 3 416,48 EUR

Ročné úspory: 12 786,79 EUR

 


LED priemyselné osvetlenie - METAL DESIGN SLOVAKIA a.s.

Dodávka LED priemyselných svietidiel. Návrh modernizácie osvetlenia výrobných priestorov, porovnanie prevádzkových nákladov, prepočet úspory a návratnosti, svetelno-technický projekt a financovanie.


LED priemyselné osvetlenie - KALIAREŇ, s.r.o.

Dodávka LED priemyselných svietidiel. Návrh modernizácie osvetlenia výrobných priestorov, porovnanie prevádzkových nákladov, prepočet úspory a návratnosti, svetelno-technický projekt a financovanie.


LED priemyselné osvetlenie - EMP, s.r.o.

Dodávka LED priemyselných svietidiel. Návrh modernizácie osvetlenia výrobných priestorov, porovnanie prevádzkových nákladov, prepočet úspory a návratnosti, svetelno-technický projekt a financovanie.


Ďalšie referencie a podrobnosti pre Vás pripravujeme.


Fotovoltaické elektrárne

Výber z realizovaných prác:

FVE D. Kubín – strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 3.2 kWp
Miesto realizácie: Žaškov, okres Dolný Kubin
Obdobie realizácie: Marec 2010
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Trenčín - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 4.8 kWp
Miesto realizácie: Trenčín
Obdobie realizácie: Máj 2010
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Pataš – stavebná konštrukcia

Inštalovaný výkon: 1 MWp
Miesto realizácie: Pataš - Milinovice, Dunajská Streda.
Obdobie realizácie: September - December 2010
Investor: EFFORTY Ltd.
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Bytča - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 74 kWp
Miesto realizácie:  Bytča
Obdobie realizácie: Jún 2011
Investor: MRC – KOVO Ltd.
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE OÚ Vlachy - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 13,8 kWp
Miesto realizácie: Vlachy, okres Liptovský Mikuláš
Obdobie realizácie: Máj 2011
Investor: mestská rada
3 Energy, s.r.o.: subdodávateľ vo výške 31 000 EUR


FVE Nenince - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 74 kWp
Miesto realizácie: Nenince
Obdobie realizácie:  Jún 2011
Investor: HrKo Holding a.s.
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Príbelce - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 74 kWp
Miesto realizácie: Plachtince
Obdobie realizácie:  Jún 2011
Investor: HrKo Holding a.s.
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Lučenec - 5 MWp zemná inštalácia

Inštalovaný výkon: 5 MWp
Miesto realizácie:  Lučenec
Obdobie realizácie: Január-Máj 2011
Investor: Diamantis, Brno
3 Energy, s.r.o.: subdodávateľ


FVE Lučenec - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 74 kWp
Miesto realizácie:  Lučenec
Obdobie realizácie: August 2011
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Žilina - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 13 kWp
Miesto realizácie:  Považský Chlmec, okres Žilina
Obdobie realizácie: August 2011
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE V. Krtíš 1 - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 74 kWp
Miesto realizácie:  Veľký Krtíš
Obdobie realizácie: August 2011
Investor: EFFORTY Ltd.
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE V. Krtíš 2 - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 74 kWp
Miesto realizácie:  Veľký Krtíš
Obdobie realizácie: August 2011
Investor: EFFORTY Ltd.
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Bytča - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 50 kWp
Miesto realizácie:  Bytča
Obdobie realizácie: Október 2011
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Ružomberok - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 14 kWp
Miesto realizácie:  Ružomberok
Obdobie realizácie: Október 2011
Investor: TESFO Ltd.
3 Energy, s.r.o.: subdodávateľ


FVE Mariánka - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 11 kWp
Miesto realizácie:  : Mariánka
Obdobie realizácie: Október 2011
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: subdodávateľ


FVE Žilina - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 99,8 kWp
Miesto realizácie:  Považský chlmec, okres Žilina
Obdobie realizácie: December 2011
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Lučenec - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 74 kWp
Miesto realizácie:  Lučenec
Obdobie realizácie: Jún 2012
Investor: Stavoúnia Ltd.
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Košice Smuda I., II. - strešná inštalácia

Installed capacity: 37,44 kWp
Miesto realizácie:  Košice
Obdobie realizácie: Jún 2012
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Košice Kisel - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon:  5,15 kWp
Miesto realizácie:  Košice
Obdobie realizácie:  June 2012
Investor: private investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Košice Copko - strešná inštalácia

Inštalovaný výkon:  6,25 kWp
Miesto realizácie:  Košice
Obdobie realizácie: Jún 2012
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Snina – strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 395,75 kWp
Miesto realizácie:  Snina
Obdobie realizácie:  Jún 2013
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Snina – strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 30 kWp
Miesto realizácie:  Snina
Obdobie realizácie:   Jún 2013
Investor: Plastprodukt, spol. s r. o.
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Snina – strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 22 kWp
Miesto realizácie:  Snina
Obdobie realizácie:  Jún 2013
Investor: Agroturistické zariadenie
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Snina – strešná inštalácia

Inštalovaný výkon:  20 kWp
Miesto realizácie:  Snina
Obdobie realizácie: Jún 2013
Investor: Relax & sport Snina
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Trenčín – strešná inštalácia

Inštalovaný výkon:  3 kWp Hybrid System
Miesto realizácie:  Trenčín
Obdobie realizácie: Jún 2014
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Poluvsie – strešná inštalácia

Inštalovaný výkon: 2 kWp Hybrid System
Miesto realizácie: Poluvsie
Obdobie realizácie: Jún 2014
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


FVE Kanianka – strešná inštalácia

Inštalovaný výkon:  2 kWp Hybrid Systém
Miesto realizácie:  Kanianka
Obdobie realizácie: September 2014
Investor: súkromný investor
3 Energy, s.r.o.: generálny dodávateľ


Ďalšie referencie a podrobnosti pre Vás pripravujeme.