Povrchové úpravy kovov

Okrem prípravy a obrábania materiálov disponujeme najmodernejším vybavením na povrchové úpravy - zinkovanie, práškové lakovanie, kalenie, čierenie. 

Linka galvanických povrchových úprav

Zliatinový povlak ZnNi závesová technológia

 • transparentná pasivácia
 • žltá pasivácia Cr3+
 • čierna pasivácia
 • utesnenie 

Kapacita závesovej linky

 • Plocha jedného závesu: 3,5 m²
 • Počet závesov za hodinu: 8,5
 • Takt linky: 6-7 min
 • Hodinový výkon: 30 m²/h
   

Zliatinový povlak ZnNi bubnová technológia

 • transparentná pasivácia
 • čierna pasivácia
 • utesnenie
 • konzervácia

Kapacita bubnovej linky

 • Náplň do bubna: 100 kg t.j. cca 16 m²
 • Počet bubnov za hodinu: 7,5 - 8,5
 • Takt linky: 7-8 min
 • Hodinový výkon: 750-850 kg/h  t.j. cca 120-136 m²/h

Ďalšie povrchové úpravy - práškové lakovanie, kalenie

 • Nitridačná pec na popúšťanie a nitridáciu 
  Seco Warwick VTR - 4035/36
 • Kaliaca pec na vákuové kalenie pretlakom dusíka
  Seco Warwick CVP - 4035/36

 

MÁM ZÁUJEM O ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pec na popúšťanie a nitridáciu, pec na vákuové kalenie Warwick