Ponuka spolupráce

V súčasnej dobe sa v Žilinskom kraji nenachádza v žiadnom malom ani strednom podniku podobne inovatívna, pokroková a komplexná výrobná linka, ktorá by dokázala na jednom mieste vyrobiť súčiastky a iné produkty a následne ich tepelne alebo povrchovo upraviť.

Spoločnosť 3 ENERGY, s.r.o. ponúka spoluprácu v oblasti technologicky novej inovatívnej plnoautomatickej linky na obrábanie malých až stredných súčiastok s kompletnou povrchovou úpravou a tepelným spracovaním.

Zámerom spoločnosti 3 Energy, s.r.o. je poskytovať ucelenú ponuku v oblasti presnej strojárskej výroby, nástrojárskej výroby a povrchovej úpravy, pričom kvalita bude zabezpečená 3D meracou stanicou.
 

MÁM ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU

Ponúkame komplexnú strojársku výrobu pre:

 • strojárske priemyselné podniky a firmy
 • novovybudované firmy zahraničných investorov, zvlášť v strojárskom priemysle a automotive
 • maloobchodníci (živnostníci, fyzické osoby)
 • export – predovšetkým okolité zahraničné firmy s potrebou povrchovej úpravy kovov
   

Prínosy budúcej vzájomnej spolupráce

 • kvalitný výrobný proces (automatizácia, spoľahlivosť) a kvalitnejšie výrobky,
 • rýchly termín dodania,
 • väčšie možnosti prispôsobenia priania zákazníka (flexibilita strojového parku,
 • väčšia flexibilita foriem a teda aj výliskov),
 • cenovo dostupné výrobky (efektívnejšie technológie, zníženie nákladov na jednotku produkcie),
 • posilnenie ekológie výroby (v dodávateľskej línii udržanie princípov zodpovedného podnikania).


Využite naše výrobné služby a kapacity aj pre vaše potreby. 
Zabezpečíme vám efektívnu a ekonomicky výhodnú produkciu vo vysokej kvalite.

Dohodnite si s nami stretnutie, alebo nám napíšte vaše otázky.

MÁM ZÁUJEM O BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Výrobná hala 3 Energy