Kovovýroba

Moderné a inovatívne technologické vybavenie vo výrobnom procese:

 1. Príprava: Deliaca píla s dopravníkom - rezanie profilov a rúr
 2. Obrábacie stroje: 5-osá Fréza, Sústruh, Hlbička, Brúska na guľato, Brúska na plocho
 3. Priemyselná komorová práčka
 4. Linka galvanických povrchových úprav:
  • Zliatinový povlak ZnNi závesová technológia
   - transparentná pasivácia, žltá pasivácia Cr3+, čierna pasivácia, utesnenie
  • Zliatinový povlak ZnNi bubnová technológia
   - transparentná pasivácia, čierna pasivácia, utesnenie, konzervácia
 5. Metalizačná kabína - Povrchová úprava výrobkov metalizáciou
 6. Prášková lakovňa - Komorový postrekovací stroj, Sušička,Kabína na nášanie farieb, Vytvrdzovacia pec
 7. Tepelné spracovanie: Pec na vákuové kalenie, Pec na popúšťanie a nitridáciu
 8. Kontroling: 3D meracia stanica - laserový skener

Výrobný proces je rozdelený do troch logických celkov

 1. Fáza – príprava materiálu – rezanie na kusy optimálne veľké na obrábanie
 2. Fáza – obrábanie materiálu – sústruženie, frézovanie, hĺbenie a iné formy opracovania
 3. Fáza – povrchová úprava - zinkovanie, práškové lakovanie, kalenie, čiernenie

Certifikácie

Spoločnosť 3 Energy, s.r.o. je držiteľ certifikácií ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 • STN EN ISO 9001:2008 – QMS (SMK)
  Systémy manažérstva kvality
 • STN EN ISO 14 001:2004 - EMS
  Systémy environmentálneho manažérstva
 • STN OHSAS 18001:2007 – BOZP
  Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

MÁM ZÁUJEM O ĎALŠIE INFORMÁCIE

Kovovýroba - technologické vybaveni
Kovovýroba - technológie